ישיבה לצעירים
בס"ד


עמותת עז בנגב
מצפה רמון
ישיבה לצעירים מצפה רמון


מוסיפים תורה במצפה רמון.
בעזרת ה' מתוך רצון להרבות תורה בשמחה בגיל הנעורים. בשנת הבאה קמה במצפה רמון ישיבת מדברה כעדן לצעירים לגילאי תיכון.
הישיבה בנשיאות הרב צבי קוסטינר שליט"א ובליווי הרב נחמי'ה טאו שליט"א, בראשות הישיבה יעמוד הרב יוסי איגרא שליט"א בוגר הישיבה הגבוהה.עלויות ההקמה של הישיבה הם גבוהות ואנחנו זקוקים לעזרתכם בהקמת המפעל הקדוש הזה כאן במצפה רמון.


[התרומות אינן מוכרות לפי סעיף 46, לתרומה מוכרת נא ליצור קשר טלפוני]

צרו קשר

שלחו